OSMAN

Khamis, 2 Julai 2009

RPH MINGGU 26 (22-26 JUN 2009 )

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 26 ( 22 – 26 JUN 2009 )

TARIKH : 22.06.2009 ( ISNIN )

MASA : 08.15 – 09.25 & 09.45 – 10.15

KELAS : 4K6 & 4K7

TAJUK : KEFAHAMAN

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul sekurang-kurangnya tiga isi utama yang

terdapat dalam petikan

b)menjawab dengan betul lapan daripada sepuluh soalan yang diberi

c)membaca hingga habis sekurang-kurangnya sebuah buku dalam aktiviti

nilam.

AKTIVITI : merujuk petikan

Soal jawab

Ke perpustakaan ( NILAM )

KBKK : MENGENALI

REFLEKSI : pelajar mengikuti program NILAM dengan memuaskan


 


 

TARIKH : 23.06.2009 ( SELASA )

MASA : 07.05 – 08.15

KELAS : 6RK5

TAJUK : Asal usul bahasa dan bangsa Melayu

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul tiga teori asal usul bangsa Melayu

b)mengenal pasti sejarah kkedatangan orang Melayu

c)menjawab dengan betul enam soalan yang diberi

AKTIVITI : Pembentangan

Soal jawab

Rumusan guru

Kerja bertulis

KBKK : Mengenal pasti

REFLEKSI : pelajar mengikuti sesi pembentangan dengan baik dan aktif

 


 


 


 


 

TARIKH : 22.06.2009 ( SELASA )

MASA : 08.15 -09.45 & 10.55 -12.05

KELAS : 4K6 & 4K7

TAJUK : Kefahaman

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul empat isi penting yang terdapat dalam petikan

b)menjawab dengan betul lapan daripada sepuluh soalan kefahaman yang diberi

c)membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dalam aktiviti NILAM

AKTIVITI : merujuk petikan

Soal jawab

Penerangan

Ke perpustakaan (NILAM )

KBKK : mengkelas

REFLEKSI : Pelajar mengikuti aktiviti NILAM dengan baik


 


 


 


 

TARIKH : 24.06.2009 ( RABU )

MASA : 07.05 – 08.15

KELAS : 6RK5

TAJUK : Sejarah asal usul bahasa Melayu

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul sejarah kedatangan orang Melayu

b)mengenal pasti bukti kewujudan bahasa Melayu

c)menjawab dengan betul 5 daripada 6 soalan yang diberi

AKTIVITI : Pembentangan

Soal jawab

Kerja bertulis

Rumusan

KBKK : Mengenal pasti

REFLEKSI : Pelajar aktif mengemukakan soalan semasa sesi pembentangan


 


 


 


 


 

TARIKH : 24.06.2009 ( RABU )

MASA : 09.45 – 10.55 & 11.30 – 12.40

KELAS : 4K6 & 4K7

TAJUK : Rumusan

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyetakan dengan betul sekurang-kurangnya 5 isi penting yang terdapat

dalam petikan

b)menulis idea utama dengan menggunakan ayat yang gramatis

AKTIVITI : merujuk petikan

Sumbangsaran

Kerja bertulis

Rumusan

KBKK : MENGKELAS

REFLEKSI : Pelajar dapat mengemukakan isi penting seperti yang diminta


 


 


 

TARIKH : 25.06.2009 ( KHAMIS )

MASA : 07.05 – 08.15

KELAS : 6RK5

TAJUK : Alih bahasa ( sajak )

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)mendeklamasi sajak dengan nada yang betul

b)mengalihkan sajak kedalam bentuk bahasa biasa


 

AKTIVITI :mendeklamasi sajak

Perbincangan kumpulan

Laporan

Kerja bertulis

Rumusan

KBKK : Mengenali

REFLEKSI : Pelajar dapat menukarkan bahasa sajak kedalam bentuk bahasa biasa


 


 


 


 


 

TARIKH : 25.06.2009 ( KHAMIS )

MASA : 09.45 – 10.55

KELAS : 4K6

TAJUK : TATABAHASA ( MEMBINA AYAT )

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul cirri-ciri sesebuah ayat yang sempurna

b)membina dengan betul lapan buah ayat dengan menggunakan perkataan yang

diberi

AKTIVITI : Penerangan

: soal jawab

Kerja bertulis

Rumusan

KBKK : mengkelas

REFLEKSI : pelajar dapat membina ayat seperti yang diarahkan


 


 


 


 

TARIKH : 26.06.2009 ( JUMAAT )

MASA : 10.40 – 11.40

KELAS : 4K7

TAJUK : Tatabahasa ( membina ayat )

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul cirri-ciri ayat yang sempurna

b)membina enam ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi

c)menjawab dengan betul lapan daripada sepuluh soalan yang diberi.

AKTIVITI : penerangan

Soal jawab

Kerja bertulis

Rumusan

KBKK : Mengkelas

REFLEKSI : Pelajar dapat membina ayat yang diarahkan dengan baik


 


 


 


 


 

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 27 ( 29 JUN – 3 JULAI 2009 )

TARIKH : 29 .06.2009 ( ISNIN )

MASA : 08.15 – 09.25 & 09.45 – 10.15

KELAS : 4K6 & 4K7

TAJUK : PERSIAPAN UJIAN LISAN SESI KEDUA

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)mengetahui bentuk ujian lisan sesi kedua

b)mengenal pasti persiapan yang perlu dibuat serta perkara yang akan dinilai

c)menyiapkan bahan untuk ujian lisan sesi kedua

AKTIVITI : Penerangan

Soaljawab

Kerja bertulis

Rumusan

KBKK : Mengenal pasti

 


 


 

TARIKH : 30,06.2009 ( SELASA )

MASA : 07.05 – 08.15

KELAS : 6RK5

TAJUK : Salasilah bangsa Melayu ( pembentangan )

OBJEKTIF : Supaya pelajar dapat

a)menyatakan dengan betul salasilah bangsa Melayu

b)mengenal pasti perkaitan kaum dan bangsa yang terdapat di Asia

c)menjawab dengan betul lapan daripada sepuluh soalan yang diberi

AKTIVITI : Pembentangan